TRV:03179

ID TRV:03179
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Maksimal kortslutningsstrøm: Kortslutningsstrømmen i kraftsystemet skal ikke overskride dimensjoneringsverdiene i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Dimensjonerende kortslutnings-strømmer og varigheter for 15 kV-anlegget og skal ikke overskride verdiene gitt i ENE TSI punkt 4.2.7.
  1. Verifikasjon: Beregnede maksimale kortslutningsstrømmer skal dokumenteres i en teknisk rapport.

Krav vedrørende egenskapene robusthet, dimmensjonering og overharmoniske og dynamiske fenomener er gitt i de etterfølgende underkapitlene med samme tittel.

Teknisk regelverk Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Elektrisk utforming#Elektrisk utforming regulerer valg av elektrisk uforming av kontaktledningen på matestrekninger.

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at kortslutningsstrømmen ikke overstiger det anleggene er dimensjonert for. Tilfredsstille kravet i EN50388 til maks 40 kA. Grunnen til at TR stiller strengere krav enn EN er for å begrense investeringskostnader i infrastrukturen.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID9

ENE TSI 4.2.7

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon