TRV:03182

ID TRV:03182
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Energimåling i grensesnitt: For å tillate energiavregning mellom nettområder og mellom Bane NOR og andre eiere av enfasenett skal det installeres elektrisitetsmålere i disse grensesnittene.
  1. Unntak: Elektrisitetsmåler kan utelates dersom det andre enfasenettet er av begrenset størrelse, ikke har egen innmating og at forbruket på området enkelt kan avregnes ved hjelp av andre metoder (for eksempel driftsområder tilhørende et togselskap).
  2. Utførelse: Se krav til elektrisitetsmålere i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Elektrisitetsmålere.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Muliggjøre energiavregning.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID310
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon