TRV:03183

ID TRV:03183
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Energimåling av uttak: For bidrag til korrekt avregning og nødvendig informasjon til styring av eget strømforbruk skal uttak på 8000 kWh per kalenderår skal måles og avleses iht. Bane NOR standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi og prinsippene i Forskrift om kraftomsetning og nettjenester.
  1. Utførelse: Se krav til elektrisitetsmålere i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Elektrisitetsmålere med unntak fra kravene om fjernavlesning og tidsoppløsning.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Korrekt avregning og nødvendig informasjon til styring av eget strømforbruk.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1324
Relatert krav
Opprettet 2016/02/01
Referanse Forskrift om kraftomsetning og nettjenester

EH-027288-000 ID529

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon