TRV:03188

ID TRV:03188
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Tilstrekkelige koblingsmuligheter: Strømforsyningen skal ha tilstrekkelig antall fjernstyrte koblingsmuligheter for å sikre forsyning til tog i kritiske situasjoner.
  1. Utførelse: Kritiske steder (for eksempel jernbanetunneler over 5 km og utsatte og vanskelig tilgjengelige fjelloverganger hvor evakuering kan være vanskelig) bør ha redundant (for eksempel tosidig) mating.
  2. Verifikasjon: Enkel risikoanalyse skal gjennomføres som en del av kraftsystemplanleggingen, se forklaringen over.
Det kan også være kritisk for passasjerer innestengt i tog som har stoppet på linjen ved manglende strømforsyning, eks. kulde, overoppheting, luft etc.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Sikre strømforsyningen i kritiske situasjoner.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1030, 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID5
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon