TRV:03202

ID TRV:03202
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Effektretning: Påregnelig aktiv og reaktiv effektretning for laststrømmen skal være i alle fire kvadranter på grunn av togenes effektfaktor (inklusive kapasitive filtere), tilbakemating og effektflyt på grunn av samkjøring.
  1. Utførelse: Kraftsystemet skal iht. ENE TSI punkt 4.2.6 designes for sømløs tilbakemating/regenerativ bremsing fra tog.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at anleggene dimensjoneres for påregnelige påkjenninger.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID335, FEF §2-1, ENE TSI 4.2.6
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon