TRV:03203

ID TRV:03203
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Kortslutningsstrøm: Påregnelig kortslutningsstrøm skal være ihht. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Dimensjonerende kortslutnings-strømmer og varigheter for 15 kV-anlegget.
Rullende materiell kan ha installert passive filtre for reduksjon av overharmoniske strømmer eller høyspentkabler med betydelig kapasitans. Størrelsen på kapasitansen er for nytt rullende materiell begrenset av [NEK EN 50388:2012/AC:2013] punkt 6.3 (for tiden under revisjon og en kan forvente at fremtidige nye tog også produserer reaktiv effekt, foreslått verdi er maksimalt 60 kVAr kapasitiv per togsett). Eksisterende tyristorlokomotiver har filtre på 0,6 MVAr (ved 16,7 Hz) For noen lokomotiver reduseres den kapasitive effekten til 10% ved parkering). Ved flere tog parkert sammen kan den kapasitive effekten bli betydelig.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Sikre at komponenter tåler den kortslutningsstrømmen de kan utsettes for.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID8, FEF §2-1
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon