TRV:03203

ID TRV:03203
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Kortslutningsstrøm: Påregnelig kortslutningsstrøm skal være ihht. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Dimensjonerende kortslutnings-strømmer og varigheter for 15 kV-anlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Sikre at komponenter tåler den kortslutningsstrømmen de kan utsettes for.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID8, FEF §2-1
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon