TRV:03206

ID TRV:03206
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Lavfrekvente pendlinger: Påregnelige lavfrekvente effektpendlinger kan forårsake spenningsvariasjoner på opp til 2 kV og frekvensvariasjoner på opp til +/- 2 % fra nominell frekvens.

Flere eksisterende roterende frekvensomformere har en dårlig dempet elektromekanisk resonansfrekvens ved 1,5...2,0 Hz, se #Lavfrekvent stabilitet og Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem/Vedlegg/Kompatibilitetsstudie steg 1-7 (Informativt).

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Hindre utfall eller manglende funksjon på grunn av effektpendinger som sikkert kan forventes å oppstå.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID261, FEF §2-1
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon