TRV:03207

ID TRV:03207
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Dynamiske hendelser: Påregnelige dynamiske hendelser kan være hurtig lastendring (for eksempel ved togs sliring eller passering av dødseksjoner), lastavslag, kortslutning, utkobling av kortslutning, spenningssetting samt inn og utkobling av både infrastrukturkomponenter (autotransformatorer, matestasjoner etc.) og rullende materiell som kan gi innkoblingsstrøm.
  1. Verifikasjon: Test tilpasset komponenten skal gjennomføres så langt praktisk mulig.

Typiske hastigheter for endring effekt er erfaringsmessig i størrelsesorden

  • Motorvognsett: Nominell ytelse på 1 s (1500 A/s er observert).
  • Godstogslokomotiver: Nominell ytelse på 5 s.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at anleggene dimensjoneres for påregnelige påkjenninger.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 774, 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID336, FEF §2-1
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon