TRV:03209

ID TRV:03209
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Likestrøm: Påregnelig likestrøm utover det som er beskrevet i NEK EN 50388-1:2022 punkt 13, for eksempel på grunn av rim på kontakttråden, kan være opp til 40 A i 60 sekunder og 70 A kortvarig (per tog eller trekkraftkjøretøy).
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Hindre at vi anskaffer utstyr som svikter på grunn av likestrøm i enfasenettet.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499, 546 2024 Endringsartikkel 3947
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID340, FEF §2-1
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon