TRV:03216

ID TRV:03216
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Akseptansekravet i NEK EN 50388:2012/AC:2013 punkt 10.4 er absolutt maksimumskrav. Permanente slike spenninger kan likevel skade komponentene i høyspenningsanlegget, spesielt overoppheting og svekking av isolasjon i overspenningsvern og transformatorer i både rullende materiell og energiforsyningen forøvrig. Merk at overspenningen kan anta flere ulike former og skyldes ulike dynamiske fenoméner slik som overharmoniske, transienter, ustabilitet, effektpendlinger osv. Det kan således være at systemet likevel ikke er teknisk forenelig selv om kravene til overspenning er overholdt.

For å begrense belastningen på overspenningsvernene i banestrømforsyningen kreves følgende i tillegg til NEK EN 50388:2012/AC:2013 punkt 10.4:

Kontinuerlig overspenning: Kontinuerlig overspenning skal ikke overstige 28 kV toppverdi, dvs. ikke 30 kV som angitt i NEK EN 50388:2012/AC:2013.

Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Sikre at komponenter ikke ødelegges på grunn av overspenninger.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID256
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon