TRV:03221

ID TRV:03221
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Aktivt frekvensområde: Komponenter i kraftsystemet skal ikke være i stand til å eksitere elektriske resonanser i kraftsystemet over 87 Hz.
  1. Verifikasjon: Kravet skal verifiseres ved identifisering av komponentens frekvensrespons for inngangsadmittans (Y(f)) for aktuelle driftsmodi, fortrinnsvis basert på sanntidssimulering eller måling.
  2. Dokumentasjon: Oppfyllelse av kravet skal dokumenteres med Y(f) (både amplitude og fase) i tabellform i et åpent digitalt format med minimum oppløsning på minimum 1 Hz mellom 50 og 300 Hz og minimum 4 Hz mellom 300 og 2000 Hz eller til samplefrekvensen for komponentens kontrollsystem (den som er høyest).
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Med rimelig sikkerhet unngå ustabilitet.
Endringsartikler 546 2017 Endringsartikkel 1559, 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 IE44, ENE TSI 4.2.8
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon