TRV:03222

ID TRV:03222
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Demping av resonanser: Eventuelle lavfrekvente resonanser i kraftsystemet skal være godt dempet.
  1. Unntak: For samspill med roterende omformer skal dempingen ikke være mindre enn omformerens egen demping i tomgang (se lærebokstekst)
  2. Verifikasjon: Dempingen av eventuelle lavfrekvente resonanser skal undersøkes ved hjelp av teoretiske analyser og bør bekreftes ved praktiske tester så langt mulig.
  3. Vurdering:”Føre-var” prinsippet skal legges til grunn.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Med rimelig sikkerhet unngå ustabilitet og driftsforstyrrelser.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 774, 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID46, ENE TSI 4.2.8
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon