TRV:03225

ID TRV:03225
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Intensjonskrav
Kravtekst Generelt: For å sannsynliggjøre oppfyllelse av EMC-direktivet skal kraftsystemet designes, prosjekteres, bygges og verifiseres i henhold til NEK EN 50121-1:2017 og NEK EN 50121-2:2017.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Hindre at strømforsyningsanlegget påvirker andre anlegg utillatelig og sikre at strømforsyningsanlegget er immunt mot eksterne tillatte forstyrrelser.
Endringsartikler 546 2017 Endringsartikkel 1850, 546 2014 Endringsartikkel 774
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID322
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon