TRV:03226

ID TRV:03226
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Påvirkning på signal-/sikringsanlegg: Kraftsystemet skal ikke påvirke signal-/sikringsanlegg til sikkerhets- eller driftsfeil.
  1. Utførelse: Matestasjoner skal designes med hensyn på lav emmisjon av overharmoniske spenninger, se krav i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.
  2. Utførelse: Kontaktledningsanlegg skal prosjekteres og bygges i henhold til Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging og Felles elektro/Prosjektering og bygging og bygging hvor relevante EMC-forhold skal ivaretas.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Hindre farekilde at omformeren påvirker signal-sikringsanlegg slik at togkollisjon oppstår eller driftsforstyrrelser oppstår.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 774
Relatert krav TRV:03225
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID47
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon