TRV:03227

ID TRV:03227
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Påvirkning på teleinstallasjoner: Kraftsystemet skal begrense påvirkningen på teleinstallasjoner.
  1. Utførelse: Kontaktledningsanlegg skal prosjekteres og bygges i henhold til Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging og Felles elektro/Prosjektering og bygging hvor relevante EMC-forhold skal ivaretas.
  2. Utførelse: Matestasjoner skal designes med hensyn til lav emmisjon av overharmoniske spenninger, se krav i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Begrense påvirkning på teleinstallasjoner.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 774
Relatert krav TRV:03225
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID48
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon