TRV:03234

ID TRV:03234
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Beregninsgsunderlag: Togradiosystems tilgjengeligheten skal beregnes på grunnlag av modeller med omfang av nettelementer som er beskrevet i GSM-R kontrakten, ref. 10.
  • Kommunikasjon mellom basestasjon og toglederterminal (BTS - Trafikkledersentral)
  • Kringkasting av meldinger fra toglederterminal til flere basestasjoner (Trafikkledersentral - flere BTSer)
  • Kommunikasjon mellom basestasjon og lokal trafikkleder (BTS - TXP)
  • Kommunikasjon mellom to basestasjoner (BTS - BTS)
  • Kommunikasjon mellom to trafikkledersentraler (Trafikkledersentral - Trafikkledersentral)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre definisjonen og henvisning til tilgjengelighetskrav.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_607
Relatert krav TRV:03233
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Tilgjengelighet"