TRV:03236

ID TRV:03236
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Kategorisering av PS (Packet Core): GPRS delen av GSM-R nettet skal være åpent nett i henhold til EN 50159 Category 3.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at togradiosystemets GPRS nettverk er kategorisert riktig i samsvar med EN-standardens risiko og sårbarhetsprinsipper.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_628
Relatert krav TRV:01972
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Sikkerhet"