TRV:03239

ID TRV:03239
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Fasevinkelregulering: For frekvensstiv omforming og optimal lastdeling i samkjøring skal omformerenheter ha en fasevinkelregulering som etterligner fasevinkelkarakteristikken til eksisterende roterende omformere.
  1. Utførelse: Karakteristikken skal være iht. '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"' som viser fasevinkelvridning gjennom omformeren fra trefasesiden til enfase 15 kV-samleskinnespenning ('"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"').
  2. Utførelse: De ulike parameterne skal ha innstillingsområde og bør ha standardinnstilling iht. '"`UNIQ--xr-00000002-QINU`"' dersom ikke lastflytanalyse sier noe annet.
  3. Verifisering: Egenskapen skal verifiseres med målinger og test forut for idriftsettelse av statisk omformerenhet ved ulike kombinasjoner av innstilling og belastning for sammenligning med teoretisk beregnet verdi.
  4. Verifisering: Grunnfasevinkel for roterende omformere skal verifiseres med måling.

'"`UNIQ--equation-00000003-QINU`"'

'"`UNIQ--equation-00000005-QINU`"'

'"`UNIQ--equation-00000007-QINU`"'

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre samkjøring med god lastflyt og -fordeling.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03175
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID116

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon