TRV:03175

ID TRV:03175
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Samkjøring: Kraftsystemet skal i normal drift samkjøres på enfasesiden for redundant forsyning med størst mulig kapasitet til togene, utnyttelse av bremseenergi og reduksjon av overføringstap og antall matestasjoner.
  1. Utførelse: Manglende samkjøring (inklusive øydrift) på grunn av for eksempel seksjonering av kontaktledningen (se for eksempel krav om koblingsmuligheter) kan likevel hyppig forekomme og skal derfor hensyntas i design og dimensjonering av systemet og dets anlegg og komponenter.
  2. Verifikasjon: Optimal samkjøring (lastfordeling, lastflyt etc.) skal verifiseres med en lastflytanalyse som også gir anbefaling for innstilling av regulatorer i matestasjonene.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Unngå utilstrekkelig systemdesign eller dimensjonering, dvs. størst mulig kapasitet til togene, utnyttelse av bremseenergi og reduksjon av overføringstap og antall matestasjoner.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499, 546 2014 Endringsartikkel 774
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID35
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon