TRV:03242

ID TRV:03242
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Øydrift: En mateenehet skal kunne starte opp mot, spenningssette, mate ut effekt til og tilbakemate effekt fra resten av kraftsystemet uten forbindelse med andre mateeneheter
  1. Verifikasjon: Funksjonen skal verifiseres ved test.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre funksjon. Øydrift er en ikke uvanlig driftsmodus.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03175
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID263

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon