TRV:03246

ID TRV:03246
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Fjernovervåkning: Matestasjoner skal overføre driftsstatus og samlemeldinger ved hendelser til elkraftsentral for hver mateenhet og -stasjon.
  1. Utførelse: Driftsstatus bør for enkel og standardisert informasjon til leder for kobling omfatte I drift, Startklar eller Ikke i drift samt eventuelle spesielle driftsmoder som Lokalkontroll, VAR-kompensering, Termografering etc.
  2. Utførelse: For å bidra til rask og riktig prioritering av meldinger bør det legges stor vekt på utforming av samlemeldinger som leder for kobling kan videreformidle til kompetent personale for nærmere undersøkelse, for eksempel gjennom servicetilgang.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Standardisering og gjøre prosjektgjennomføring enklere.

Gi tilstrekkelig informasjon til Leder for kobling.

Endringsartikler 546 2021 Endringsartikkel 3153, 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03177
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID121

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon