TRV:03247

ID TRV:03247
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Fjernstyring: Leder for kobling skal kunne starte, stoppe og blokkere mateenheter og koble og (de)blokkere tilhørende brytere, i tillegg til å utføre regulering av disse som er nødvendig for den løpende driften.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Endringsartikler 546 2021 Endringsartikkel 3153, 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03177
Opprettet 2014/01/25
Referanse Gi tilstrekkelig betjeningsmulighet til Leder for kobling.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon