TRV:03250

ID TRV:03250
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Alarmoversikt: Mottatte signaler fra prosessen skal klassifiseres som angitt i tabell: Alarmklassifisering av signaler og alarmklasse 1, 2 og 3 skal automatisk føres i alarmoversikt og varsles leder for kobling.
  1. Utførelse: Alarmoversikten skal være tilstrekkelig og tilgjengelig for henholdsvis fjernkontroll og lokalkontroll.
  2. Utførelse: Alarmoversikten skal være levende, det vil si at kvitterte og avsluttede alarmer skal fjernes fra alarmoversikten. Med avsluttet alarm menes at årsaken til alarmen er utbedret.
  3. Utførelse: Alle alarmer skal være tidfestet sammen med angivelse av komponenten eller anleggsdelen som har skapt signalet.
  4. Utførelse: Måleverdier som overskrider grenseverdi 1 og 2, skal gi henholdsvis alarmklasse 1 og 2.
  5. Utførelse: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør spesifisere nærmere om alarmer, grenser for måleverdier og eventuelle samlemeldinger.
  6. Operative tiltak: Alarmer skal håndteres som beskrevet i tabell: Alarmklassifisering av signaler. Det bør spesifiseres ytterligere operative regler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse Kravlokasjon
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon