TRV:03253

ID TRV:03253
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Skjermbilder: Skjermbilder for leder for kobling skal være oversiktlige og inneholde relevant informasjon for effektiv driftskontroll, og for å redusere sannsynligheten for feilbetjening.
 1. Utførelse: Følgende statisk informasjon skal vises på skjermbilde:
  1. forsyningsanleggets skjematiske oppbygning med brytere og komponenter relevant for driftskontroll i faktisk innbyrdes rekkefølge,
  2. driftsmerking,
  3. spenningsnivå med farger,
  4. antall faser i enlinjeskjema med tilsvarende antall skråstreker (/, //, ///) på den ekvivalente linjen (se S00002 i NEK144:2017), i det minste der antall faser ikke er åpenbart,
  5. type bryter eller omkobler (fjernstyrt/ikke-fjernstyrt, skille-, lastskille-, effekt- osv.).
 2. Utførelse: Følgende dynamisk informasjon skal vises på skjermbilde:
  1. indikering av status for anleggsdel (bryter, omkobler, aggregat etc.) og eventuell lås/blokkering inklusive årsakene, f.eks. arbeid og feil,
  2. indikering av spenningssatt, ikke-spenningssatt, jordet anleggsdel og arbeid pågår,
  3. indikering av objekter i normalstilling/unormalstilling,
  4. pågående sekvenser,
  5. alarmer,
  6. måleverdier,
  7. angivelse av ugyldig informasjon,
  8. eventuell avstand til feil fra distansevern og kortslutningsstrøm fra overstrømsvern.
 3. Utførelse: Skjermbilder for fjernkontroll skal følge Bane NORs standard utarbeidet av FJEL.
 4. Utførelse: Skjermbilder for stasjonskontroll kan følge leverandørens standard eller Bane NORs standard utarbeidet av FJEL.
 5. Utførelse: Skjermbilder for oversikt bør være enlinjeskjema, spesielt for store forsyningsanlegg, for eksempel ved tofaset koblingsanlegg og kontaktledningsanlegg for en strekning (autotransformatorsystem).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK10 (Tidligere TRV:03253)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon