TRV:03259

ID TRV:03259
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Nødstopp: Matestasjoner kan ha automatisk eller manuell nødstoppfunksjon som kobler fra avgrensede deler av anlegget i nødsituasjoner.
  1. Utførelse: Funksjonen skal være selektiv og bare koble fra aktuell anleggsdel for dermed å sikre tilgjengelig mating fra de andre mateenhetene.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Nødstopp kan hindre død eller alvorlig personskade.

Selektiv nødstopp bedrer tilgjengeligheten av anleggene.

Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03258
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID97

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Dispensasjonssøknad: Sak #546-000426 Krav om selektive totalstoppknapper i gamle roterende omformerstasjoner