TRV:03258

ID TRV:03258
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Minimering av konsekvens ved utfall: Matestasjoner skal designes og utrustes for å minimere konsekvens av feil, utfall og unormale driftssituasjoner
  1. Utførelse: Det skal ikke være fellesfunksjoner som kan ramme flere parallelle komponenter utover det som er absolutt nødvendig, det vil si at redundante komponenter skal være uavhengige.
  2. Utførelse: Anlegg og komponenter skal i størst mulig grad være autonome enheter som kan operere uten avhengighet til overordnet styring og som kan beskytte seg selv.
  3. Utførelse: Konsekvensen av utfall av en mateenhet kan minimeres ved bruk av tekniske løsninger som automatisk gjeninnkobling, automatisk start-/stoppautomatikk, mateenhet i kald eller varm reserve, reduksjon av oppstartstid, lastbegrensning osv. se egne krav.
  4. Verifikasjon: Robustheten skal testes før idriftsettelse under mest mulig realistiske forhold.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre tilgjengelig banestrømforsyning.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03191, TRV:03186
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID104, ID103

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon