TRV:03261

ID TRV:03261
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Selvstendige matenheter: Hver enkelt mateenhet i en matestasjon skal kunne fortsette å mate selvstendig dersom kommunikasjonsforbindelsen til stasjonens overordnede styring (eks. stasjonsdatamaskin) brytes eller andre mateenheter i stasjonen faller ut.
  1. Utførelse: Enkeltfeil i lokale hjelpesystemer som kontrollanlegg, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, strømforsyningsanlegg, alarmanlegg, automatisk eller manuell nødstopp etc. skal ikke påvirke mer enn en mateenhet.
  2. Operative tiltak: Det skal være rutiner for ettersyn av mateenheter dersom forbindelsen til lokalkontroll brytes.
  3. Verifikasjon: Overholdelse skal verifiseres ved realistisk test i drift.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Øke tilgjengeligheten og robustheten på matekapasitet ved at hver mateenhet er i stand til å styre selv.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03186
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID376

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon