TRV:03262

ID TRV:03262
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Redundant hjelpekraftforsyning: Matestasjonen skal kunne starte opp, operere og stoppe uavhengig av enkeltfeil i ekstern strømforsyning, for eksempel bortfall av lokalstrømforsyning (“bygdestrøm”), eller kort dipp i trefaseforsyningen til omformerstasjoner.
  1. Utførelse: Kravet kan tilfredsstilles ved hjelp av batterianlegg, prioritering av laster, dublering av anlegg som en er avhengig av eller et anlegg per redundant mateenhet med omkoblingsmulighet.
  2. Verifikasjon: Overholdelse skal verifiseres ved realistisk test basert på en enkel risikovurdering.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre tilgjengelig banestrømforsyning
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03191
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID108

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon