TRV:03263

ID TRV:03263
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Matestasjon som koblingshus: For å sikre samkjøring dersom en matestasjon midlertidig mister sin matefunksjon på grunn av manglende innkommende forsyning, brann i mateenhet etc. skal matestasjonen fremdeles kunne driftes som koblingshus.
  1. Utførelse: Funksjonaliteten skal være som for koblingshus.
  2. Utførelse: Se også krav vedrørende fasekompensering.
  3. Verifikasjon: Funksjonaliteten skal testes under realistiske forhold mtp. hendelse, tid osv.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre samkjøring, spesielt når en matestasjon er ute (dvs ikke har primæforsyning)
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03186
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID119

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon