TRV:03275

ID TRV:03275
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Innvirkning på kraftsystemresonans: Innvirkning fra matestasjoner på elektriske resonansfrekvenser i kraftsystemet skal undersøkes spesifikt for hver enkelt plassering og driftsmodi for stasjonen.
  1. Verifikasjon: Undersøkelsen kan gjøres teoretisk.
  2. Dokumentasjon: Overholdelse av det overordnede kravet skal dokumenteres i en teknisk rapport.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Med rimelig sikkerhet unngå ustabilitet.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03215
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID275

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon