TRV:03287

ID TRV:03287
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Generelt: Simuleringsmodellene skal være gyldige i alle driftsmodi og overgang mellom disse (for eksempel effektflyt i alle kvadranter, lastbegrensning) for lastflytanalyse opp til 9. harmoniske og dynamiske analyser som kortslutningsforløp, sprangrespons og lavfrekvente pendlinger (amplitude- og fasemodulasjon av grunnharmonisk strøm og spenning) opp til over halve grunnharmoniske.
  1. Utførelse: Alle parametere som kan endres i matestasjonen skal kunne endres tilsvarende i modellen.
  2. Verifisering: Modellen skal verifiseres mot målinger minimum på nivå med en real-time simulator.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at vi får tilstrekkelig informasjon til analyse av eget kraftystem.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03218
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID380

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon
Nyttige lenker Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2021-01