TRV:03288

ID TRV:03288
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Statiske omformere: For statiske mateenheter skal det leveres blokkskjema og parameterlister tilstrekkelig for modellering av enheten inklusive eventuelle filter.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at vi får tilstrekkelig informasjon til analyse av eget kraftystem.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03287, TRV:03218
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID380

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon