TRV:03290

ID TRV:03290
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Transformatorer: For transformatorer skal det leveres kortslutnings- og omsetningsdata sammen med blokkskjema med parameterlister tilstrekkelig for modellering av eventuelle spenningsregulering med mer.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at vi får tilstrekkelig informasjon til analyse av eget kraftystem.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03287, TRV:03218
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID380

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon