TRV:03291

ID TRV:03291
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Samsvar med TSI CCS: togradiosystemet skal oppfylle krav gitt i TSI CCS ref. 1, Annex I, tabell A2, Index 32 “EIRENE FRS”.
  1. Alle MI- og M-krav til GSM-R som spesifisert i EIRENE FRS skal oppfylles
  2. Opsjonelle (O) krav og tilhørende M-krav, som er relatert til nasjonale krav til togframføring, skal også oppfylles.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at Bane NOR følger interoperabilitetskrav som følge av samtrafikkdirektivet.
Relatert krav TRV:03304
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Funksjonelle krav"
Nyttige lenker https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/mars/endring-i-samtrafikkdirektivet/id2433449/

https://trv.banenor.no/wiki/Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Krav_til_samtrafikkevne_.28interoperabilitet.29

https://www.sjt.no/jernbane/regelverk-jernbane/lover-og-forskrifter-jernbane/oppbygning-regelverk-jernbane/