TRV:03336

ID TRV:03336
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Dekningskrav lavtrafikk: For linjer som er definert som "lavtrafikk" skal det etableres overlappende radiodekning i følgende områder:
1. Innenfor et 200m område foran “End of Authority” (EoA) (angitt med Stoppskilt/Markerboard)
2. Alle stasjonsområder mellom Stoppskilt/Markerboard ved innkjør i hver ende av stasjonen, samt i et 200m område foran stoppskiltene.
3. Ved blokkposter: Et 200m område foran hvert Stoppskilt/Markerboard
Hensikten er å sikre dekning rundt EoA posisjon definert som 200M foran Stoppskilt/"Marker Board" - Ref. "ERTMS design and engineering rules" (ERP-A0-S-00002)
4. Det skal vurderes for hver enkelt banestrekning om det er behov for dobbelt dekning på sidespor.Området for dobbeldekning må vurderes ut fra kjøremønster og toglengde.
5. I områder med Nivåoverganger som definert i Signal Prosjektering ETCS Nivåer_og_overganger
Dette gjelder fra 100 meter foran balisegruppen som trigger "Session Establisment" til 100 meter forbi LTO balise
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre radiodekning som samsvarer med tilgjengelighetskrav til togradiotjenesten for strekninger med ETCS L2
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2020 sist endret i 560_2023_Endringsartikkel_3589
Relatert krav
Opprettet 2018/09/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Radiodekning for ETCS"