TRV:03375

ID TRV:03375
Bok 530
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Alle typer skinnekapp som skal legges inn i spor skal være lengre enn minste avstand gitt i Tabell: Minste avstand mellom to sveis.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at krav TRV:03374 kan møtes. Krav til minste avstand mellom sveiste skjøter skal sikre mot avsporing som skyldes samtidig brudd i begge skjøtsveiser med fare for at mellomliggende skinne mister feste og faller ut.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon