TRV:03392

ID TRV:03392
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Reaktiv funksjon: Vern av banestrømforsyningen skal detektere elektriske feil (se definisjon ) i elkraftsystem og frakoble strømforsyningen til feilbefengt anleggsdel.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Hindre alvorlig personskade og store materielle skader som følge av elektriske feil.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03178
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID124

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon