TRV:03394

ID TRV:03394
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Seksjonsselektivitet: Vern av banestrømforsyningen skal være designet (f.eks. delt opp i vernede enheter og innstilt) slik at kun hensiktsmessig del av anlegget frakobles ved feil.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at bare den feilbefengte delen av anlegget settes ut av drift.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03178]]
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID149

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Ang sikkerhet: Ja, i ikke unødvendig utkobling i tunneller.