TRV:03395

ID TRV:03395
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Pålitelighet av vern: Anlegg skal være tilstrekkelig vernet selv ved en enkelt komponentsvikt i vernutrustningen.
  1. Utførelse. Tiltak for økning av påliteligheten beskrevet i kapittel 5.2.2 NEK EN 50633:2016 skal implementeres for vern av hver vernet enhet slik som beskrevet i normens kapittel 6.4.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Redusere forventet utilgjengelighet av vernfunksjon og dermed forventet utkobling av brytere pga. at vern ikke fungerer.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03191
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID128

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon