TRV:03407

ID TRV:03407
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Samleskinnevern: Utgående samleskinne skal vernes mot kortslutning.
  1. Utførelse: Ved en elektrisk feil på samleskinne skal alle effektbrytere tilkoblet samleskinnen kobles ut.
  2. Utførelse: Vern av utgående samleskinne kan være underspenningsvern, lysbuevern eller differensialvern.
  3. Utførelse: Underspenningsvern skal være tidselektive i forhold til vern av utgående linjer.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Verne utgående samleskinne jf. EN 50633.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03392
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID187, ID189

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon