TRV:03412

ID TRV:03412
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Soner i impedansplan: Det skal være mulig å innstille minst to soner i impedansplanet med ulik tidsforsinkelse.
  1. Utførelse: I visse tilfeller skal det være en tredje innstillbar sone i impedansplanet, f.eks. ved bruk av koblingskonseptet 2L (Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem/Koblingskonsept 2L#Vern) eller når dette kreves for omkobling (Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg#Redundans).
  2. Utførelse: Det skal være mulig å stille inn hver sone for seg retningsbestemt forover, retningsbestemt bakover eller ikke-retningsbestemt.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Disktansevern er best egnet til å verne lange ledninger der kortslutningsstrømmen som vernet ser er i samme størrelsesorden som laststrømmen. For å sikre seksjonsselektivitet mot vern i neste stasjon samtidig med rask utløsning for kortslutninger nær vernet må vernet ha mulighet til å differensiere utløsetiden avhengig av avstanden til feilen, dvs. impedansen.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03394]]
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID524

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon