TRV:03424

ID TRV:03424
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Tidsselektivitet overstrømsvern: Dersom overstrømsvernet har dekning inn i tilstøtende vernet enhet, skal det gis en tidsforsinkelse tilstrekkelig for å oppnå tidsselektivitet med vernet til denne delen av anlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Selektivitet mellom separate vernede enheter.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03394
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID181

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon