TRV:03425

ID TRV:03425
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Seksjonsselektivitetsmargin for hurtig og momentant overstrømsvern: Overstrømsvernets momentantrinn bør stilles inn med minst 20 % selektivitetsmargin mot neste enhet.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Selektivitet mellom separate vernede enheter. Oppgi en rimelig og forventet margin som kan legges til grunn.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03394]]
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID182

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon