TRV:03427

ID TRV:03427
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Lavfrekvente sporfelt (95/105 Hz): Vern av lavfrekvente sporfelt skal løse ut dersom strømstyrken i det aktuelle frekvensområdet overstiger 5 A i 1 s
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03283
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID382

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon