TRV:03283

ID TRV:03283
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Lavfrekvente sporfelt (95/105 Hz) - vern: For å sikre at det ikke mates ut strømmer som fører til sikkerhetsfeil og driftsfeil for lavfrekvente sporfelt skal matestasjoner med statiske mateenheter, og bør matestasjoner med andre typer mateenheter, utstyres med vern som kobler bort banestrømmen ved for stort innhold av 95 eller 105 Hz-komponenter.
  1. Betingelse: Kravet skal kun gjelde når mateenheten kan mate ut til en strekning der disse sporfeltene benyttes.
  2. Utførelse: Vernet bør monteres på utgående linjeavganger for selektiv utkobling og automatisk gjeninnkobling.
  3. Utførelse: Vernet skal beregne støystrømmen i henhold til evalueringsmetoden gitt i CLC/TS 50238-2:2020.
  4. Utførelse: Se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Vern av sporfelt for nærmere innstilling.
  5. Verifikasjon: Korrekt funksjon skal verifiseres med minimum laboratorietest som viser at vernet løser for frekvenser i angitt frekvensområde og ikke løser for frekvenser utenfor.
  6. Dokumentasjon: Verifikasjonen skal dokumenteres i en testrapport.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at matestasjonen ikke forstyrrer sporfeltene.
Endringsartikler 546 2017 Endringsartikkel 1463, 546 2014 Endringsartikkel 1031, 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03226
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID192

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon