TRV:03430

ID TRV:03430
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Utformingskrav av linjetestutrustning: Linjetestutrustningen skal utføres per utgående linje, men kan alternativt utføres felles for flere utgående linjer i samme koblingsanlegg under følgende betingelser:
  1. Utførelse: Felles linjetestutrustning skal være dublert i koblingsanlegget.
  2. Utførelse: Det skal være mulig å teste hver utgående linje selv ved en enkelt komponentsvikt i felles utrustning.
  3. Utførelse: Det skal være minst en linjetestutrustning for hver samleskinneseksjon i koblingsanlegget som har kontaktledningsavganger.
  4. Utførelse: For anlegg med flere linjetestutrusninger (for eksempel en for hver samleskinneseksjon), skal hver linjeavgang ved feil på sin normale linjetestutrusting automatisk kunne testes av en annen linjetestutrustning.
  5. Utførelse: Linjetestutrustningen skal dimensjoneres for å betjene flere utgående linjer.
  6. Utførelse: Linjetestutrustningen bør ha automatisk diagnostikk for å oppdage feil ved utrustningen og dermed redusere utetid ved feil på den.
  7. Utførelse: Linjetestutrustningen bør ha kø-funksjonalitet for å støtte automatiske innkoblinger raskest mulig.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Redusere konsekvensen av feil på felles prøvekrets.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342, 546 2023 Endringsartikkel 3757
Relatert krav TRV:03191
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID427

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon