TRV:03432

ID TRV:03432
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Innkobling mot belastning: Det skal være mulig å spenningssette en utgående linje med de komponenter og belastninger som banestrømforsyningen er dimensjonert for, se TRV:03208.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Det skal være mulig å spenningssette en utgående linje til tross for transiente prosesser som kan oppfattes som unormal driftssituasjon.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03184, TRV:03208
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID196

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon