TRV:03433

ID TRV:03433
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Selektivitet mot innkoblingsstrømmer: Innkoblingsstrømmer fra faste installasjoner skal begrenses ved spenningssetting gjennom en tilstrekkelig motstand eller valg av innkoblingstidspunkt basert på formen til spenningssignalet og beregnet remanens i transformatorer fra forrige utkobling.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre innkobling av bryter.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03208, TRV:03432
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID140

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon