TRV:03434

ID TRV:03434
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Innkoblingsstrømmer fra tog: Banestrømforsyningen skal tillate innkoblingsstrøm fra det antall rullende materiell som kan forventes være på strekningen eller området som forsynes fra minimum 5 s etter at linjen er spenningssatt, i henhold til EN50388:2012.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Det skal være mulig å spenningssette og beholde i drift en utgående linje til tross for transiente prosesser som kan oppfattes som unormal dritssituasjon.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03208, TRV:03408
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID197

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon