TRV:03408

ID TRV:03408
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Lastselektivitet: For å hindre driftsforstyrrelser skal vern kunne skille mellom påregnelig påkjenning og feil i elkraftsystem.
  1. Utførelse: For distansevern kan det benyttes lastskjerming i impedansplanet.
  2. Utførelse: For alle vern kan det benyttes tilleggskriterium for utløsning, f.eks. strøm-, spenning eller fasevinkelsprang, eller kombinasjon av disse.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Hindre unødvendig utkobling pga. laststrømmer. Dvs. bedre anleggets tilgjengelighet.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03394, TRV:03184, TRV:03201
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID139, ID168

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon